Kwestionariusz Osobowy – pomocnik

Prosimy o rzetelne uzupełnianie kwestionariusza. Wprowadzone dane będą umieszczone na umowie podczas podjęcia zatrudnienia.


  Aktualny status:
  Zatrudniony*
  ja / taknein / nie
  Jeśli tak:
  Jeśli nie:

  Arbeitslos / BezrobotnyHausmann, Hausfrau / Gospodarz, GospodyniStudent, Studentin / Student, StudentkaRentner, Rentnerin / Rencista, RencistkaSchüler, Schülerin / Uczeń, Uczennica

  ja / taknein / nie

  BBELTC1C1ECCE

  Keine / BrakGrundkenntnisse / PodstawowaGut / DobraSehr gut / Bardzo dobra

  Keine / BrakGrundkenntnisse / PodstawowaGut / DobraSehr gut / Bardzo dobra

  ja / taknein / nie

  ja / taknein / nie

  Landwirtschaft / RolnictwoHandel / HandelProduktion / ProdukcjaBaugewerbe/ BudownictwoLogistik / LogistykaDiensleistung / UsługiHandwerk / Rzemiosło

  ja / taknein / nie

  ja / taknein / nie

  ja / taknein / nie
  Dostępność:

  ja / taknein / nie

  123456789101112

  zdjęcie