Kwestionariusz Osobowy – pomocnik

Prosimy o rzetelne uzupełnianie kwestionariusza. Wprowadzone dane będą umieszczone na umowie podczas podjęcia zatrudnienia.


    Aktualny status:
    Zatrudniony*
    ja / taknein / nie
    Jeśli tak:
    Jeśli nie:

    Arbeitslos / BezrobotnyHausmann, Hausfrau / Gospodarz, GospodyniStudent, Studentin / Student, StudentkaRentner, Rentnerin / Rencista, RencistkaSchüler, Schülerin / Uczeń, Uczennica

    ja / taknein / nie

    BBELTC1C1ECCE

    Keine / BrakGrundkenntnisse / PodstawowaGut / DobraSehr gut / Bardzo dobra

    Keine / BrakGrundkenntnisse / PodstawowaGut / DobraSehr gut / Bardzo dobra

    ja / taknein / nie

    ja / taknein / nie

    Landwirtschaft / RolnictwoHandel / HandelProduktion / ProdukcjaBaugewerbe/ BudownictwoLogistik / LogistykaDiensleistung / UsługiHandwerk / Rzemiosło

    ja / taknein / nie

    ja / taknein / nie

    ja / taknein / nie
    Dostępność:

    ja / taknein / nie

    123456789101112

    zdjęcie